Tävlingskansliet finns på på Tunavallen.

Du hittar oss i speakerbåset eller i VIP-rummet.

Kontaktuppgifter Tävlingsjury: 

Marcus: 073- 510 64 02 Tunavallen 

Thomas: 070-661 84 50

Gabriel: 072-248 79 24 Tunavallen 

Helena: 070-568 27 53 Tunavallen

Tea: 079- 332 62 63 Kvicksund 

Viktor: 073-516 79 99 Tunavallen/Kvicksund